wilde cichorei

De Hondspol is in 1984 opgericht en is daarmee één van de eerste zorgboerderijen in Nederland. Mensen met een beperking werken volwaardig mee op de boerderij.

Vanaf de start bewerken we het land op biodynamische wijze. Dat betekent dat wij de samenhang tussen mens, dier, plant en bodem versterken. Daarom zijn we ook een gemengd bedrijf van tuinbouw en veeteelt, zodat we de kringloop zo goed mogelijk kunnen sluiten. Op het land telen we naast groenten ook het veevoer. De compost en dierlijke mest gaan terug naar het land. De integriteit van dieren staat centraal. Ze eten en bewegen naar hun eigen aard. Onze koeien hebben dan ook hoorns en daar zijn wij heel trots op. In tegenstelling tot nagels, haar en hoeven zijn de hoorns warm en doorbloed. De hoorns zijn vanbinnen hol en staan in verbinding met het reukorgaan. Wij zijn ervan overtuigd dat koeien met hoorns beter kunnen ruiken en daardoor ook beter de kruiden kunnen vinden die zij nodig hebben voor hun eigen gezondheid. In combinatie met de vitale grond waarop het gras en de kruiden groeien, geven onze koeien melk van een bijzondere kwaliteit. Het koeienras op de Hondspol is MRIJ. De afkorting staat voor Maas, Rijn en IJssel. Vanwege het dubbele doel – deze koeien zijn geschikt voor zowel melk als vlees – zeggen boeren ook wel dat het staat voor Melkrijk, Rijkbehangen en IJzersterk. Ook voor de andere dieren op de Hondspol wordt goed gezorgd. De varkens hebben een mooie modderpoel en de kippen en schapen lopen het jaarrond buiten. 
Het landschap maakt een belangrijk onderdeel uit van het geheel. In de houtwallen, bloemenstroken en paddenpoelen vinden vogels en insecten voedsel en een schuilplaats. Die rijke flora en fauna zorgen voor een grote biodiversiteit en een sterk ecosysteem, waarin ziektes en plagen minder kans krijgen. In ruim dertig jaar biodynamische bedrijfsvoering hebben de bodem en het landschap een grote kwaliteit en vitaliteit ontwikkeld, en dat proef je terug in onze producten!

 

03-header-de-hondspol-boerderij-Maryleen-koeien-halen-9-6-2017
03-de-hondspol-boerderij-Peter-Tractor-spitten-23-5-2017-2
03-de-hondspol-boerderij-IMG4116
03-de-hondspol-boerderij-IMG4036