wilde cichorei

Sinds 2016 is de Hondspol geen onderdeel meer van een grote zorginstelling maar een autonome en kleinschalige zorgboerderij van ondernemers. De transitie van de oude naar de nieuwe Hondspol is ondersteund door een grote groep klanten en vrienden die het voortbestaan van de boerderij hebben ondersteund met schenkingen en leningen.

De nieuwe Hondspol is een VOF van vier ondernemers en twee medewerkers in dienst. De ondernemers wonen en werken op de boerderij en vormen samen met de meewerkers een woon-werkgemeenschap. Hoewel de ondernemers de eindverantwoordelijkheid dragen, hebben de meewerkers medezeggenschap. Daarmee wordt de ontwikkeling van de Hondspol met elkaar gedragen en vormgegeven.

De Waldostichting is onze steunstichting die fondsen en donateurs werft om bijzondere projecten voor het landschap en woon-werkgemeenschap mogelijk te maken.

Stichting Grondbeheer is eigenaar van 30 hectare en ziet erop toe dat de grond nu en in de toekomst biodynamisch wordt bewerkt. Naast deze huiskavel pachten we nog circa 30 hectare biologische en biodynamische grond bij andere organisaties en particulieren.

 

031-de-hondspol-organisatie-IMG4089
031-de-hondspol-organisatie-Kijk-mij-nouOude-foto